Kwaliteit


Algemene Voorwaarden en privacyprotocol

Ik werk volgens de algemene voorwaarden en het privacyprotocol van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). De NVL is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC.


Lactatiekundige IBCLC

De lactatiekundige IBCLC is, door zowel opleiding als ervaring en expertise, de aangewezen professional om goede zorg rond borstvoeding en lactatie te faciliteren. De kern van het werk is het begeleiden, ondersteunen, adviseren en instrueren bij alle mogelijke voorkomende situaties binnen het volledige lactatieproces.

De titel IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) betekent dat ik voldoe aan de scholingseisen van de onafhankelijke internationale certificeringsinstantie IBLCE en het internationaal erkend examen heb afgerond. Een lactatiekundige IBCLC moet zich iedere vijf jaar opnieuw certificeren door het volgen van scholingen.


WHO-code

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet-en regelgeving.

 

Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Daarom werk ik zoveel mogelijk met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden. Op het moment dat ik werk met merken en producten van bedrijven die zich niet aan de WHO-code houden, maak ik voor deze merken geen reclame.

 

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen;
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
  • dat vervangingsmiddelenvoor moedermelk -wanneer nodig- juist worden gebruikt;
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend doe ik mijn uiterste best om jou zo goed mogelijk te helpen. Voldoet mijn dienstverlening niet aan jouw verwachting dan hoor ik dat graag. Je mag hiervoor het contactformulier invullen, maar ook mailen of bellen. We zoeken dan samen naar een passende oplossing.  Mocht het onverhoopt niet lukken om jouw klacht naar tevredenheid op te lossen dan kan je contact zoeken met Klachtenportaal Zorg. Ik ben aangesloten bij deze onafhankelijke geschillencommissie. Wil je meer weten over het verloop van de klachtenprocedure? Kijk dan op de website van Klachtenportaal Zorg of download hier het klachtenreglement.